vrijdag
sep182015

Oplossingsgericht vergaderen

“Voorzitter of teamleider zijn gaat verder dan alleen het voorzitten van een vergadering”.

Als voorzitter of teamleider heb je diverse rollen. Je bent inspirator en motivator en houdt de regie tijdens vergaderingen. Je kunt leiding geven en tegelijkertijd het team coachen. Van een voorzitter of teamleider wordt verwacht dat hij of zij het overzicht houdt. Niet alleen korte termijn denken maar ook rekening houden met de lange termijn. Wat betekent de beslissing van vandaag voor later? Oplossingsgericht denken, de problemen bezien vanuit verschillende invalshoeken en soms ook conflicten beslechten. Een voorzitter of teamleider is ook een “teambuilder”. De voorzitter/teamleider neemt initiatief, kan goed samenwerken en gaat voor het resultaat.

Voor wie? teamleiders, projectleiders, voorzitters, bestuurders, managers, ........

Meer weten? lees hier verder of neem geheel vrijblijvend conctact met ons op voor de mogelijkheden.

dinsdag
aug182015

De Procesbegeleider van InnoEssence

De bindende en scheppende kracht achter een proces van verandering is de procesbegeleider. Hij of zij moet het spel, het veldwerk en de verbinding overzien en samenvoegen om aan de inhoud van het dynamisch organiseren vorm te geven. Elk van die elementen geeft natuurlijk aan de procesbegeleider vrijwel onbegrensde kansen om zijn creativiteit en zijn talenten uit te buiten en het effect te bereiken dat hij wenst.

De procesbegeleider van InnoEssence staat aan het stuurwiel van het sociale innovatieprogramma, is facilitator van het teamtraining- en coachingsprogramma of het business innovatie progamma en verbinder tussen systeem- en leefwereld. Lees verder.......

dinsdag
mei202014

Trainingsprogramma voor bedrijven en instellingen in transitie

Team3.0 is een samenwerking van diverse gespecialiseerde trainers en coaches die de handen ineen hebben geslagen en een succesvol trainingsprogramma hebben ontwikkeld die je persoonlijke drijfveren in kaart brengt, je talent herontdekt, je leert omgaan met je draken, je leert doelen stellen en keuzes te maken, waarin je werkt aan je personal branding, je merk  "ik", inzizcht geeft in de social media en je helpt je eigen Business Plan You te maken, een persoonlijk plan voor het vinden van je droombaan.

Behalve dat het trainingsprpogramma geschikt is voor werkzoekenden is het ook uitermate geschikt voor werk naar werk en ziek naar werk trajectenen voor bedrijven en instellingen in transitie. Lees verder....

woensdag
sep142011

De gemeente in transitie. Sociale Innovatie als succesfactor.

Het Sociale Innovatie Programma van InnoEssence is uitermate geschikt om transitieprocessen te begeleiden, implementeren en te verankeren in de gemeentelijke organisatie. Lees verder........

maandag
aug152011

Zet in op Sociale Innovatie!

Nederland heeft mooie patenten op zijn naam staan, maar inmiddels gaat het bergaf met de vernieuwing in het Nederlands bedrijfsleven. De oplossing is sociale innovatie, zegt Erasmus-professor Henk Volberda. Lees verder op www.mt.nl

Motieven om met Sociale Innovatie aan de slag te gaan!

 

Nederlandse bedrijven laten kansen liggen om te innoveren en concurrentiekracht te versterken.[1] 

In opdracht van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie is een grootschalig onderzoek verricht onder 11.000 bedrijven in Nederland. Resultaat onderzoek: 

  • Organisaties ontwikkelen beduidend (-5%) minder nieuwe producten en diensten. Bovendien staat de aandacht voor het ontwikkelen van producten en diensten op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar;
  • Investeringen in sociale innovatie (slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren) zijn echter fors (+12,8%) toegenomen, maar meer investeringen zijn noodzakelijk om aan te sluiten bij de meest innovatieve landen;
  • Sociaal innovatieve bedrijven presteren beter op innovatie (+31%), productiviteit (+21%), groeiend marktaandeel (+20%) en andere prestatiemaatstaven dan niet sociaal innovatieve bedrijven en hebben meer tevreden medewerkers. Sociaal innovatieve bedrijven investeren ook meer dan twee keer zo veel in R&D (7,0% versus 3,1%);
  • Sociale innovatie vereist anders managen, organiseren en inrichten van arbeidsrelaties. Met name een informele leiderschapsstijl, een hoog aanpassingsvermogen en onderling vertrouwen zijn debelangrijkste hefbomen voor sociale innovatie.
  • Sociaal innovatieve bedrijven die veel gebruik maken van kennis van andere ondernemingen enkennisinstellingen hebben hogere bedrijfsresultaten.
  • Bedrijven in de ICT sector en zakelijke dienstverlening zijn het voorbeeld voor innovatie. Bouwbedrijven en financiële dienstverleners blijven achter met innoveren.
 

[1] Belangrijkste resultaten Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2009-2010

Motieven om met Sociale Innovatie aan de slag te gaan

 

Nederlandse bedrijven laten kansen liggen om te innoveren en concurrentiekracht te versterken.[1] 

INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie een grootschalig onderzoek verricht onder 11.000 bedrijven in Nederland. In de Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor is het innovatievermogen van Nederlandse bedrijven voor het vijfde achtereenvolgende jaar in kaart gebracht. De resultaten zijn dit jaar opvallend, vinden de onderzoekers, de hoogleraren Henk Volberda en Justin Jansen van INSCOPE:

 

·         Organisaties ontwikkelen beduidend (-5%) minder nieuwe producten en diensten. Bovendien staat de aandacht voor het ontwikkelen van producten en diensten op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar;

·         Investeringen in sociale innovatie (slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren) zijn echter fors (+12,8%) toegenomen, maar meer investeringen zijn noodzakelijk om aan te sluiten bij de meest innovatieve landen;

·         Sociaal innovatieve bedrijven presteren beter op innovatie (+31%), productiviteit (+21%), groeiend marktaandeel (+20%) en andere prestatiemaatstaven dan niet sociaal innovatieve bedrijven en hebben meer tevreden medewerkers. Sociaal innovatieve bedrijven investeren ook meer dan twee keer zo veel in R&D (7,0% versus 3,1%);

·         Sociale innovatie vereist anders managen, organiseren en inrichten van arbeidsrelaties. Met name een informele leiderschapsstijl, een hoog aanpassingsvermogen en onderling vertrouwen zijn debelangrijkste hefbomen voor sociale innovatie.

·         Sociaal innovatieve bedrijven die veel gebruik maken van kennis van andere ondernemingen enkennisinstellingen hebben hogere bedrijfsresultaten.

·         Bedrijven in de ICT sector en zakelijke dienstverlening zijn het voorbeeld voor innovatie. Bouwbedrijven en financiële dienstverleners blijven achter met innoveren.[1] Belangrijkste resultaten Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2009-2010