Coaching

Gebruik je talenten en ervaring om de resultaten te creëren die je wilt en nodig hebt!

Iedereen heeft wensen, dromen en ambities. Toch is het niet voor iedereen even makkelijk om die wensen, dromen en ambities waar te maken. Je wilt wel maar er zijn allerlei redenen, excuses en beperkingen om niet echt die eerste stap te maken om je wensen te realiseren.

Ons beperkende zelfbeeld wordt als een stenen muur die ons er van weerhoudt zelfs maar na te denken over hoe we de veranderingen kunnen doorvoeren of doelen kunnen stellen. Veel te vaak stellen mensen doelen zonder voor de persoonlijke omstandigheden te zorgen waardoor doelen kunnen slagen.

Heb jij een duidelijk beeld van je doelen?

Alle succesvolle bedrijven zorgen ervoor dat zij jaarlijks hun doelen stellen voor het volgende jaar. Toch zijn er slechts weinig mensen die voor zichzelf hetzelfde doen. Minder dan 1% van de volwassenen heeft een duidelijk beeld van zijn doelen, en zij die dat wel hebben, verdienen vaak minimaal 10x zoveel als zij die geen doelen stellen. Onze ervaring is dat het voornaamste verschil tussen de meest tevreden mensen en de rest is het feit dat deze laatste groep mensen gestopt is met serieus nadenken over wat ze willen bereiken in het leven.

De meeste mensen hebben al het talent en de ambitie die ze nodig hebben, maar die zijn veelal verborgen onder een wolk van teleurstelling en twijfels, die leidt naar een gebrek aan discipline. Velen menen dat ze het te druk hebben om na te denken over wat echt belangrijk voor ze is en nemen zelden de tijd om te onderzoeken wat ze doen en waarom ze het doen. Nu je hier bent, heb je al een grote stap genomen over de obstakels heen.

Dit is een uitnodiging om deze persoonlijke workshop te gebruiken om te ontdekken hoe jij je speciale talenten en vaardigheden kunt inzetten om zo het leven te plannen dat je werkelijk wilt voor jezelf.

Persoonlijke workshop

Een halve dag durende workshop waarin je 10 persoonlijke en professionele prioriteiten bepaalt die je komende jaar tot je beste jaar maken. Door 10 eenvoudige, maar krachtige vragen te beantwoorden definieer je een inspirerende persoonlijke toekomst, versterk je jou commitment om die toekomst ook daadwerkelijk te creëren, identificeer en transformeer je beperkende overtuigingen die je prestaties saboteren, stel je een 1-pagina peersoonlijk plan op alsmede een opvolging voor de komende 12 maanden.

Persoonlijk succes hoeft niet jaren op zich te laten wachten!

Of het nu gaat om salarisverhoging, een goede relatie, een betere gezondheid of om meer vrij tijd. Onze persoonlijke workshop geeft je de inspiratie om aan de slag te gaan om jouw wensen en dromen helder te krijgen en daadwerkelijk te realiseren. Aan de hand van inspirerende vragen over je verwachtingen, prestaties en doelen voor de toekomst, kom je tot een persoonlijk plan voor het komende jaar. Je leert hoe je jouw wensen kunt omzetten in daden.  

Wil jij aan de slag met je persoonlijk plan?

Bel of mel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact