« De gemeente in transitie. Sociale Innovatie als succesfactor. | Main
maandag
aug152011

Zet in op Sociale Innovatie!

Nederland heeft mooie patenten op zijn naam staan, maar inmiddels gaat het bergaf met de vernieuwing in het Nederlands bedrijfsleven. De oplossing is sociale innovatie, zegt Erasmus-professor Henk Volberda. Lees verder op www.mt.nl

Motieven om met Sociale Innovatie aan de slag te gaan!

 

Nederlandse bedrijven laten kansen liggen om te innoveren en concurrentiekracht te versterken.[1] 

In opdracht van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie is een grootschalig onderzoek verricht onder 11.000 bedrijven in Nederland. Resultaat onderzoek: 

  • Organisaties ontwikkelen beduidend (-5%) minder nieuwe producten en diensten. Bovendien staat de aandacht voor het ontwikkelen van producten en diensten op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar;
  • Investeringen in sociale innovatie (slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren) zijn echter fors (+12,8%) toegenomen, maar meer investeringen zijn noodzakelijk om aan te sluiten bij de meest innovatieve landen;
  • Sociaal innovatieve bedrijven presteren beter op innovatie (+31%), productiviteit (+21%), groeiend marktaandeel (+20%) en andere prestatiemaatstaven dan niet sociaal innovatieve bedrijven en hebben meer tevreden medewerkers. Sociaal innovatieve bedrijven investeren ook meer dan twee keer zo veel in R&D (7,0% versus 3,1%);
  • Sociale innovatie vereist anders managen, organiseren en inrichten van arbeidsrelaties. Met name een informele leiderschapsstijl, een hoog aanpassingsvermogen en onderling vertrouwen zijn debelangrijkste hefbomen voor sociale innovatie.
  • Sociaal innovatieve bedrijven die veel gebruik maken van kennis van andere ondernemingen enkennisinstellingen hebben hogere bedrijfsresultaten.
  • Bedrijven in de ICT sector en zakelijke dienstverlening zijn het voorbeeld voor innovatie. Bouwbedrijven en financiële dienstverleners blijven achter met innoveren.
 

[1] Belangrijkste resultaten Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2009-2010

Motieven om met Sociale Innovatie aan de slag te gaan

 

Nederlandse bedrijven laten kansen liggen om te innoveren en concurrentiekracht te versterken.[1] 

INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie een grootschalig onderzoek verricht onder 11.000 bedrijven in Nederland. In de Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor is het innovatievermogen van Nederlandse bedrijven voor het vijfde achtereenvolgende jaar in kaart gebracht. De resultaten zijn dit jaar opvallend, vinden de onderzoekers, de hoogleraren Henk Volberda en Justin Jansen van INSCOPE:

 

·         Organisaties ontwikkelen beduidend (-5%) minder nieuwe producten en diensten. Bovendien staat de aandacht voor het ontwikkelen van producten en diensten op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar;

·         Investeringen in sociale innovatie (slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren) zijn echter fors (+12,8%) toegenomen, maar meer investeringen zijn noodzakelijk om aan te sluiten bij de meest innovatieve landen;

·         Sociaal innovatieve bedrijven presteren beter op innovatie (+31%), productiviteit (+21%), groeiend marktaandeel (+20%) en andere prestatiemaatstaven dan niet sociaal innovatieve bedrijven en hebben meer tevreden medewerkers. Sociaal innovatieve bedrijven investeren ook meer dan twee keer zo veel in R&D (7,0% versus 3,1%);

·         Sociale innovatie vereist anders managen, organiseren en inrichten van arbeidsrelaties. Met name een informele leiderschapsstijl, een hoog aanpassingsvermogen en onderling vertrouwen zijn debelangrijkste hefbomen voor sociale innovatie.

·         Sociaal innovatieve bedrijven die veel gebruik maken van kennis van andere ondernemingen enkennisinstellingen hebben hogere bedrijfsresultaten.

·         Bedrijven in de ICT sector en zakelijke dienstverlening zijn het voorbeeld voor innovatie. Bouwbedrijven en financiële dienstverleners blijven achter met innoveren.[1] Belangrijkste resultaten Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2009-2010

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>