De Procesbegeleider van InnoEssence
dinsdag, augustus 18, 2015 at 3:26PM
Ronald Verhaaf in Procesbegeleider, Training, coaching

De bindende en scheppende kracht achter een proces van verandering is de procesbegeleider. Hij of zij moet het spel, het veldwerk en de verbinding overzien en samenvoegen om aan de inhoud van het dynamisch organiseren vorm te geven. Elk van die elementen geeft natuurlijk aan de procesbegeleider vrijwel onbegrensde kansen om zijn creativiteit en zijn talenten uit te buiten en het effect te bereiken dat hij wenst.

De procesbegeleider van InnoEssence staat aan het stuurwiel van het sociale innovatieprogramma, is facilitator van het teamtraining- en coachingsprogramma of het business innovatie progamma en verbinder tussen systeem- en leefwereld. Lees verder.......

Article originally appeared on InnoEssence (http://innoessence.nl/).
See website for complete article licensing information.