Entries in Transitie (1)

dinsdag
okt042011

De gemeente in transitie. Sociale Innovatie als succesfactor.

Het Sociale Innovatie Programma van InnoEssence is uitermate geschikt om transitieprocessen op een

sociaal innovatieve manier te begeleiden, implementeren en te verankeren in de gemeentelijke organisatie. Het programma is gebasseerd op een combinatie van trainings-, coachings-, en implementatie methoden zoals NLP, Best Year Yet, Oplossingsgericht management en coaching en Business Model Canvas. 

Het transitieprogramma van InnoEssence houdt zich bezig met twee componenten van de organisatietransitie. De acties en structuur en gedrag dat nodig is om acties in gang te zetten en doelen te realiseren. Het "Dynamische Duo: Actie en Attitude". Wij combineren zowel de harde met de zachte kant gericht op resultaat. Procesregie is de sleutel tot succes.

Wij maken sociale innovatie voor u concreet. Wij bedenken niet alleen de oplossingen maar gaan er samen met u voor zitten. Stellen slimme vragen, stimuleren de denkkracht en vakmanschap van het individu en team. Met alle betrokkenen komen we op een co-creatieve manier tot een plan van aanpak.

‘De mooiste resultaten ontstaan als mensen vanuit hun eigen kracht, talent, vakkennis, verantwoordelijkheid, lef en creativiteit te werk gaan.'

Vervolgens vertalen wij samen met u het plan naar een concreet jaarprogramma inclusief de acties die nodig zijn om de transitie succesvol af te ronden.  InnoEssence streeft er naar en leert u de methodiek elk jaar opnieuw in te zetten. Dát is sociale innovatie!  

Sociale Innovatie stelt het individu centraal. Het bereidt de gemeentelijke organisatie voor op een nieuwe manier van werken. Het zorgt voor eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap van medewerkers. Met het Sociale Innovatie Programma van InnoEssence wordt stapsgewijs gewerkt aan een nieuw paradigma.

Als procesregisseur van het Sociale Innovatie Programma en kenner van gemeentelijke processen weten wij dat er speciale aandacht nodig is om een vernieuwende gemeentelijke dienstverlening succesvol te laten zijn.  

Sociale Innovatie gaat over nieuwe werkvormen, nieuwe organisatiemodellen en andere vormen van leiding geven. Sociale innovatie is een voorwaarde voor voor het verkrijgen van commitment. Werknemers zijn een bron van innovaties.  

Sociale innovatie is de core-business van InnoEssence. Wij zijn InnoEssence, “specialisten in sociale innovatie”.  Niet de technologie, maar de mens als middelpunt van vernieuwing. Dat is de gedachte achter sociale innovatie.

Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs om samen met u te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Stuur een mailtje met uw gegevens naar info@innoessence.nl wij nemen contact met u op om een afspraak te maken. 

 

Beyond the innovation limits!