Ipse de Bruggen

Ipse de Bruggen biedt bijzondere zorg aan bijzondere mensen. Mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap kunnen bij Ipse de Bruggen wonen, werken, leren en recreëren. Het aanbod is groot en divers en richt zich op kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een lichte of ernstige verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met lichte tot ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problemen, met of zonder (ernstige) lichamelijke beperkingen.

  • Ipse de Bruggen film: Teamtraining met Best Year Yet