Oplossingsgericht vergaderen

“Voorzitter of teamleider zijn gaat verder dan alleen het voorzitten van een vergadering”.

Als voorzitter of teamleider heb je diverse rollen. Je bent inspirator en motivator en houdt de regie tijdens vergaderingen. Je kunt leiding geven en tegelijkertijd het team coachen. Van een voorzitter of teamleider wordt verwacht dat hij of zij het overzicht houdt. Niet alleen korte termijn denken maar ook rekening houden met de lange termijn. Wat betekent de beslissing van vandaag voor later? Oplossingsgericht denken, de problemen bezien vanuit verschillende invalshoeken en soms ook conflicten beslechten. Een voorzitter of teamleider is ook een “teambuilder”. De voorzitter/teamleider neemt initiatief, kan goed samenwerken en gaat voor het resultaat.

Training

Het trainen van voorzitters of teamleiders in het succesvol leiden van teams. De training bestaat uit:

Oplossingsgericht vergaderen

Het voorzitten en leiden van vergaderingen: bestuursvergaderingen en afdelingsvergaderingen.

Groepsvorming

Samenwerken, coachen, leiding geven, conflictmanagement en teamontwikkeling.

Interactie met het team

Vinger aan de pols houden, reflectie- en functioneringsgesprekken, dialoog.

Resultaten van de training

De voorzitter of teamleider (coach) begeleidt de groep om keuzes te maken en beslissingen te nemen die passen bij de eigen perceptie van de realiteit, de realiteit van de organisatie, de groep en de medewerkers.

De voorzitter of teamleider beoogt het begeleiden van het proces om te komen tot creatieve oplossingen van thema’s c.q. problemen. Door slimme vragen te stellen aan de groep helpt de voorzitter het team om op een effectieve manier gebruik te maken van haar eigen resources en resultaten te bereiken.

De  voorzitter of de teamleider die weet waar hij naar toe wil, welke acties daar voor nodig zijn en welke houding daar bij hoort. Hij pakt proactief zaken op en weet dat je als voorzitter/teamleider een belangrijke rol speelt in het proces. Je geeft richting aan de totstandkoming van het resultaat. 

Aantal deelnemers: Min. 5 – max. 12 deelnemers

Duur: 2 dagen

Prijs:€ 1.985,- per persoon, exclusief 21% btw en verblijfskosten.

Data en locatie

Deze training kan zowel in-company als extern worden aangeboden. De data worden in onderling overleg vastgesteld. Afhankelijk van de invulling van de cursus heeft InnoEssence een voorstel een externe locatie met een specifieke ambiance en omgeving.

Factsheet Oplossingsgericht Vergaderen

Download hier de factsheet Oplossingsgericht Vergaderen