Organisatietransitie

Het organisatietransitie programma van InnoEssence is een eenvoudig en krachtig concept om jaar na jaar het beste jaar tot nu toe te realiseren. Het programma stelt organisaties en individuen in staat om snel tot relevante resultaten te komen, doordat gezamenlijke doelen en vertrouwen in de haalbaarheid daarvan worden gecreëerd. Dit vergroot de teamgeest en samenwerking.

Veel organisaties ervaren dat werknemers hun potentieel niet volledig benutten. Het ontbreekt ze aan focus, ze stellen onvoldoende prioriteiten of ze worden afgeleid door gebeurtenissen en activiteiten buiten het werk. InnoEssence pakt belemmeringen aan die er voor zorgen dat mensen zich niet volledig geven en stelt prioriteiten. Door het wegnemen van de belemmeringen bereiken werknemers wel wat ze zich ten doel stellen. Ze hebben helder voor ogen waarop ze zich moeten focussen, weten beter om te gaan met veranderingen en handelen volgens prioriteiten. Hierdoor zijn ze niet langer speelbal van de omstandigheden en hebben ze een helder beeld hoe het komend jaar er uit gaat zien. Deze helderheid zorgt voor energie, inspiratie en verantwoordelijkheidsgevoel voor de resultaten en de wijze waarop deze behaald worden. 

De methodiek die InnoEssence hiervoor gebruikt is het succesvolle en meervoudig bewezen business programma Best Year Yet® dat al meer dan 25 jaar in Nederland en België actief is bij zowel profit als non-profit organisaties.

Meer weten? Wij komen graag bij u langs om te vertellen wat ons programma voor u kan betekenen of neem contact op met een van onze procesbegeleiders/trainers.