Politiek-Bestuurlijke Verhoudingen

“Hoe leg je een directe relatie tussen het gewenste resultaat van de organisatie en het gedrag dat nodig is om dat resultaat te behalen?”

Als adviseur, vakspecialist, interim-manager heb je een bijzonder positie in de organisatie waar je werkzaam bent. Er wordt veel van je verwacht. Op korte termijn resultaat behalen, out of the box kunnen denken, zelfstandig kunnen werken, eigen verantwoordelijkheid en beslissingen durven nemen. De opdrachtgever kiest bewust voor jouw specialisme. Naast de rol als vakspecialist heb je soms ook een aanvullende gevraagde of ongevraagde rol, een rol om patronen te doorbreken en cultuur te veranderen. Dit vraagt om specifieke kwaliteiten en competenties.

Het is meer dan alleen maar een “klus” uitvoeren. De adviseur dient zich bewust te zijn van de specifieke rol die hij heeft tijdens zijn opdracht. Bewust van zijn faciliterende, adviserende, verbindende, coachende en regisserende rol. Competenties die niet vanzelfsprekend aanwezig zijn. Door de regierol zelf in handen te nemen voegt de adviseur waarde toe aan de organisatie.

De Training Politiek-Bestuurlijke Verhoudingen leert de adviseur deze regierol toe te passen.

Training

Het trainen van adviseurs, ZZP’ers, freelancers en interim-managers in het succesvol uitvoeren van hun opdracht. De training bestaat uit:

Dag 1:   Het 7 stappen plan – van Intake tot Implementatie

Bedoeld als kompas  - Deze metafoor biedt een protocol dat het interactieproces tussen adviseur, opdrachtgever en medewerkers structureert en richting geeft.

Dag 2:   Personal Performance – Het dynamische duo “Actie en Attitude”.

Interactie om je normen, waarden en drijfveren te ontdekken – ‘wie ben je’, ‘welke rollen heb je’, ‘welke successen en teleurstellingen ken je en welke acties en gedrag zijn nodig om resultaten te behalen’.

 “Om succesvol je rol te kunnen uitvoeren moet je eerst weten wie je bent!”

Resultaten van de training

Het 7 stappen plan leert de cursist:

  • Een intakegesprek te houden en de beginsituatie in kaart te brengen;
  • Barrières te ontdekken en oplossingen te vinden;
  • Een beeld te vormen van organisatie en omgeving;
  • Op verschillende niveaus, (strategisch, tactisch en operationeel), verbanden te leggen tussen organisatie, processen, informatievoorziening, systemen en mensen;
  • Bruggen te bouwen tussen management, vakspecialisten en uitvoerende medewerkers;
  • Eigen talent, attitude, vakkennis en enthousiasme succesvol in te zetten;
  • Verantwoordelijkheid te nemen, doelen te stellen en succes te realiseren;
  • Hoe het kompas als 'gereedschapskist’ succesvol in te zetten om resultaten te behalen.

Na de training weet de cursist waar hij naar toe wil, welke acties daar voor nodig zijn en welke attitude daar bij hoort. Hij pakt proactief zaken op en weet dat je als extern adviseur een belangrijke rol speelt in het gehele proces. Hij geeft richting aan de totstandkoming van het resultaat.

Doelgroep

  • Detacheringbureaus en gedetacheerde, adviesbureaus en adviseurs,  zzp’ers, freelancers en interim-managers;
  • Intern adviseurs, staf- en beleidsmedewerkers, programma- en projectmanagers, afdelings- en bureauhoofden en managers.

Programma

Duur: 4 dagdelen / 4 modules.

Module 1 en 2: De aanpak - Het 7 stappenplan

Tijdens deze dag wordt eerst kennis gemaakt met het kompas, het 7 stappenplan of ook wel, de 7 stappen van procesmatig denken en werken. Op een SMART-achtige wijze is aandacht voor de acties, gedrag en rollen die nodig zijn om de doelen per stap de behalen.

Module 3 en 4: Personal Performance

Hoe leg je een directe relatie tussen het gewenste resultaat van de organisatie en het gedrag dat nodig is om dat resultaat te behalen? Personal Behaviour tijdens het uitvoeren van de opdracht.

Data en locatie

Deze training kan zowel in-company als extern worden aangeboden. De data worden in onderling overleg vastgesteld. Afhankelijk van de invulling van de cursus heeft InnoEssence een voorstel een externe locatie met een specifieke ambiance en omgeving.

Prijs

€ 1.295,- per persoon, exclusief 21% btw en verblijfskosten.

Aantal deelnemers

Min. 5 en max. 12.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie of aanmelden kunt een e-mail sturen naar info@innoessence.nl of bellen met ons secretariaat 06-83166796 / 06-42665457