Politieke Teamvorming

“Het goed laten draaien van een politieke afdeling vergt meer dan alleen op geëigende momenten bij elkaar komen”.

Voor een succesvolle afdeling is samenwerking van bestuur, fractie en vertegenwoordigende individuen belangrijk. Een goed team ontstaat niet zomaar. Het streven naar één richting en het gevoel voor het gezamenlijk belang is niet per definitie aanwezig omdat de gezamenlijke politieke kleur nu eenmaal hetzelfde is. Voor resultaat en teamgevoel is begrip van en voor elkaars functioneren, heldere communicatie en gezamenlijke doelen, prioriteiten en gezamenlijk belang noodzakelijk.

Niet alleen korte termijn denken maar ook rekening houden met de lange termijn. Wat betekent de beslissing van vandaag voor later? Oplossingsgericht denken, de problemen bezien vanuit verschillende invalshoeken en soms ook conflicten beslechten. Kortom: eendrachtig werken voor het resultaat en een saamhorige afdeling.

Training

Trainen van politieke afdelingen. De training bestaat uit de volgende elementen:

  • Inzicht en reflexie op functioneren zowel als team als individu binnen het team
  • Het aanbrengen van prioriteiten en focus
  • Helderheid over talenten, rollen en functioneren binnen team
  • Gerichtheid op het gezamenlijk belang – “samenwerken werkt!”
  • Resultaatgericht werken (niet alleen praten over maar ook vooral doen)
  • Team building – “The team game”.

Resultaten van de training

Er ontstaat een gevoel van begrip voor elkaar. Er is een eenduidige richting en er is een plan dat richting geeft en helderheid schept. Er worden keuzes gemaakt en er is een constructieve dialoog in de afdeling. Er ontstaat een goed overleg tussen fractie, bestuur en met leden en kiezers.

Zaken worden proactief opgepakt en resultaten zijn in lijn met verwachtingen. Vaak worden zelfs verwachtingen overtroffen. 

Doelgroep: Afdelingen, fracties, besturen en teams.

Aantal deelnemers:  Min. 5 – max. 12 deelnemers

Duur: basis 1 dag  (afhankelijk van vraagstelling en behoefte max. 3 dagen)

Prijs: € 400,- per dagdeel (excl. 21% BTW en reis- en verblijfkosten)

Data en locatie: In overleg

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie of aanmelden kunt een e-mail sturen naar info@innoessence.nl of bellen met ons secretariaat 06-83166796 / 06-42665457