Main
maandag
aug152011

De Procesverbetercoach

Als eens aan gedacht om een 'procesverbetercoach' in te zetten? Tijdens bezuinigingstaakstellingen is het 'not done' om externe kennis in te huren. En toch zou je het liefst over iemand willen beschikken die buiten bestaande kaders denkt, die het gehele politiek-bestuurlijke speelveld kan overzien, op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Die verbinding legt tussen mensen en afdelingen, tussen management, beleidsmedewerkers, vakspecialisten en IT'ers. Ook commitment en consensus weet te verkrijgen, slimme vragen stelt en daarmee de denkkracht en eigen vakmanschap van medewerkers en het team weet te stimuleren. Met als gezamenlijk doel: verbetering dienstverleningsconcept, slimmer werken, administratieve lastenvermindering en duurzame inzetbaarheid.

Voorbeeld case: procesoptmalisatie WMO

De procesverbetercoach helpt u om verbeteringen door te voeren in je organisatie. 

Hoe doen we dat?

InnoEssence hanteert een aanpak die sociale innovatie voor u concreet maakt. Wij bedenken niet de oplossingen maar gaan er samen met u voor zitten. Door het stellen van slimme vragen stimuleren wij de denkkracht en eigen vakmanschap van het individu en het team. Onafhankelijk welk onderwerp. Wij gaan met alle betrokkenen om tafel zitten om op een co-creatieve manier een plan van aanpak te maken.

Maar daar blijft het niet bij. Als u dat wenst vertalen wij samen u het plan naar een concreet jaarprogramma inclusief de acties die nodig zijn om de implementatie van het plan naar een succesvol resutlaat leiden. Daarna heeft u ons niet meer nodig en kunt u deze nieuwe manier van werken elk jaar opnieuw inzetten. Dát is sociale innovatie!  

De mooiste resultaten ontstaan als mensen vanuit hun eigen kracht, vakkennis, verantwoordelijkheid, lef en creativiteit te werk gaan.'

Wilt u weten of onze aanpak ook voor u interessant is? Neem dan met ons contact op om een afspraak te maken of stuur een e-mail naar info@innoessence.nl.

·         Uw project richt zich op tenminste één van de volgende thema’s:

o    Procesverbetering: het binnen de arbeidsorganisatie(s) verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen.

o    Duurzame inzetbaarheid door het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer.

·         Uw project bestaat uit het inhuren van een adviseur. Deze adviseur stelt een diagnose of advies op en/of test of implementeert een plan van aanpak.

·         U financiert 25% van de totale projectkosten.

·         Uw project duurt maximaal negen maanden.

·         Naar de volledige lijst met aanvraagcriteria.