Main
dinsdag
aug182015

Succesvol trainingsprogramma 

InnoEssence is partner van Team3.0 met het Best Year Yet persoonlijk ontwikkelings- en coachinsprogramma. Best Year Yet maakt onderdeel uit van een intensief trainings- en coachingprogramma van 16 dagen en wordt georganiseerd en gefaciliteerd door Team3.0.

Bekijk het filmpje waarin deelnemers zelf vertellen hoe zij de training hebben ervaren. Ongeveer 68% van een groep van 21 deelnemers heeft zich zelf, door de training, geheel op eigen kraccht en met steun van de groep betaald werk gekregen of is weer terug gekeerd na een langdurig zieketverzuim.

Team3.0 is een samenwerking van diverse gespecialiseerde trainers en coaches die de handen ineen hebben geslagen en een trainingsprogramma hebben ontwikkeld die je persoonlijke drijfveren in kaart brengt, je talent herontdekt, je leert omgaan met je draken, je leert doelen stellen en keuzes te maken, waarin je werkt aan je personal branding, je merk  "ik", inzizcht geeft in de social media en je helpt je eigen Business Plan You te maken, een persoonlijk plan voor het vinden van je droombaan.

Behalve dat het trainingsprpogramma geschikt is voor werkzoekenden is het ook uitermate geschikt voor werk naar werk en ziek naar werk trajectenen voor bedrijven en instellingen in transitie.

Voor bedrijven die in transitie zijn, kunnen deze situaties vervelend zijn, maar de training van Team3.0 richt zich juist op de kracht van werknemers, waardoor ze beter in nieuwe situaties passen, gelukkiger zijn en bewust bekwaam worden. Voor de werkgever betekent dit beter functionerend personeel tegen lagere kosten.

Duurzame verandering vraagt om training om de transitie te verankeren in de mindset van de organisatie en van de medewerker. Voor meer informatie kijk op de website van Team3.0 of stel je vraag via het contactformulier op deze website.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>