Visie

Mensen en organisaties hebben voortdurend te maken met veranderingen. Politieke, maatschappelijke veranderingen, veranderingen in persoonlijke en werkomgeving. Veranderingen die u als individu het hoofd moet bieden. Dat is niet altijd even makkelijk. In de informatiemaatschappij waarin wij nu leven, volgen veranderingen elkaar zo snel op dat mensen het soms niet meer kunnen bijbenen. Veranderingen worden als bedreigend ervaren. Veranderen is ook knabbelen aan verworvenheden en zekerheden. Dat maakt het voor veel mensen soms lastig om hier mee om te gaan. Er is een gebrek aan gerichte en persoonlijke aandacht voor het individu die dagelijks met deze veranderingen te maken heeft.

Wij zijn er van overtuigd dat het schenken van persoonlijke en gerichte aandacht aan de ontwikkeling van het individu uiteindelijk bijdraagt aan de ontwikkeling en het functioneren van het individu, van teams, van de organisatie en tevens bijdraagt aan een duurzame samenleving.

Een bekende filosoof uit 1665, Franciscus van den Ende scheef hierover:

‘Het gemeene-best (de samenleving) is de somme of het geheele t’samen brengingh van elx bijzondere beste’.

Franciscus streeft dus naar een samenleving die de individuele kwaliteiten van mensen moet erkennen en benutten. Maar ook dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft om er voor te zorgen dat de ander ook het “bijzondere-beste” uit zichzelf kan halen. Individu en samenleving versterken elkaar!

Mensen kun je niet over één kam scheren. Mensen zijn uniek met elk hun eigen normen, waarden en drijfveren. Wij streven naar individuele ontplooiing van het individu. Het succes van uw organisatie is hiervan afhankelijk.

info@innoessence.nl